Kontakt:
Michal Kro
Tupolevova 477, Praha 9, Let˛any, 199 00
provozovna:
V Zahradách 20,Olovnice - u Kralup nad Vltavou
tel.: +420 777 312 519
tel.: +420 724 515 206
firmakro@seznam.cz
varad@quick.cz
   
Naše firma poskytuje slu×by v oblasti kovovýroby, svá°eŔských a sklená°ských prací. Okrajový údr×ba zelený.
  Firma Naši odbýratelé Nabídka prací  Austis a.s.         
Centra a.s.        
J.N.Nova s.r.o.  
F.P.S.    
Hochtief a.s.      
Thorn a.s.        
Alvaa s.r.o.        
St.opera Praha        
ILCO-ORION        
Acconta           
AVE servis        
Bomi global        
Commco s.r.o.        
Chance            
Pilík HSV+PSV

-správní firma
-správní firma
-správní firma
-správní firma
-stavební firma
-osvýtlovací technika
-stavební firma
-sklady St.opery
-prodej zabezp.techn.
-správní firma
-stav.firma
-instal,topená°ství, kotelny
-správní firma
-sázk.kancelá°e
dále pro mnoho menších stavebních a správních firem,dru×stevních dom¨ a soukromých subjekt¨